Lekce 3. | autor: Karel Čada

Transfer technologií a licence

Kontrolní otázky

Pro úspěšné absolvování e-learningu musíte mít správně 8 z 10 níže uvedených otázek. Správně je vždy pouze jedna z možných odpovědí. V případě neúspěchu máte libovelné množství opravných pokusů.

1. Při zlepšení předmětu licence nabyvatel musí

2. Spin off

3. Preambule licenční smlouvy

4. Poskytovatel licence obvykle ručí za

5. Co je to technologický transfer?

6. Jaké jsou základní druhy technologického transferu?

7. Nucená licence

8. V závěrečných ustanoveních licence se zpravidla neuvádí

9. Smlouva o utajení neobsahuje.

10. Jaké jsou základní formy komerčního technologického transferu?

Kontakty

E-mail: pv@mup.cz

Sledujte nás na Facebooku