Lekce 3. | autor: Karel Čada

Transfer technologií a licence

Kontrolní otázky

Pro úspěšné absolvování e-learningu musíte mít správně 8 z 10 níže uvedených otázek. Správně je vždy pouze jedna z možných odpovědí. V případě neúspěchu máte libovelné množství opravných pokusů.

1. Poskytovatel licence musí nabyvateli předat

2. Odměna za licenci se sjednává

3. Zápis licence do příslušného rejstříku

4. Licenční smlouva.

5. Preambule licenční smlouvy

6. Jaké jsou základní a nejčastější právní nástroje technologického transferu?

7. Nucená licence

8. Jaké jsou základní formy komerčního technologického transferu?

9. Patentová licence

10. V závěrečných ustanoveních licence se zpravidla neuvádí

Kontakty

E-mail: pv@mup.cz

Sledujte nás na Facebooku