O projektu

Katedra průmyslového vlastnictví Metropolitní univerzity Praha realizovala v období od 1. září 2015 do 30. června 2016 pod názvem Patent na rozum projekt Raising Awareness about the Value of Intellectual Property in the Czech Republic and Slovakia. Projekt byl financován Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (European Union Intellectual Property Office) a sloužil (nadále slouží) ke zvýšení znalostí o duševním vlastnictví. Cílem projektu je informovat veřejnost o nebezpečích padělání a pirátství a roli duševního vlastnictví na naše každodenní činnosti.

A proč alternativní název Patent na rozum? Patent na rozum sice nemáme, ale na duševní vlastnictví se specializujeme již dlouho a proto jsme náš projekt zjednodušeně nazvali "Patent na rozum". Není sice jen o vynálezech a patentech, ale také o ochranných známkách (značkách) a autorském právu. Nicméně právě veřejná známost výrazu patent a "nechat si něco patentovat" nás přiměla k tomu, abychom tímto provokativním způsobem podnítili snahu o poznání komplikované a důležité oblasti duševního vlastnictví.  

Smyslem projektu je informovat především mladé lidi (středoškolské studenty) z Česka a Slovenska o tématice duševního vlastnictví. Tato cílová skupina bude zapojena ve formě 10 seminářů, z nichž osm se uskuteční ve 4 českých městech (Praha, Plzeň, Liberec a Hradec Králové) a dva se uskuteční na Slovensku v Bratislavě a Košicích. Semináře budou zcela bezplatné a předpokládáme účast alespoň 200 mladých osob.

Smyslem projektu je také zapojení české a slovenské veřejnosti do dané tématiky prostřednictvím e-learningového systému a tematické publikace a následně také konference. Konference bude pro účely vyššího oslovení veřejnosti přenášena přes internet.

Proto se počítá s méně tradičním systémem vzdělávání ve formě propracovaného e-learningu přístupného komukoliv se znalostí českého jazyka. Zájemci mohou využít tento projekt zcela bezplatně a navíc mohou získat plnohodnotný certifikát, který je v systému celoživotního vzdělávání oceněn 3 kredity, pokud studují nebo budou studovat na vysoké škole. Tento certifikát bude uznatelný na jakékoliv vysoké škole v Evropské unii.

Projekt je podpořen celoplošnou mediální kampaní (internet) a má samozřejmě svůj hlavní vzdělávací portál, na kterém se právě nacházíte. O aktuálních informacích budete informováni prostřednictvím tohoto vzdělávacího portálu.

Projekt byl realizován od 1. září 2015 do 30. června 2016, nicméně vytvořený systém vzdělávání pokračuje i po oficiálním ukončení tohoto projektu.

Investice do rozvoje vzdělávání
    Metropolitní univerzita Praha

European Union Intellectual Property Office

Kontakty

E-mail: pv@mup.cz

Sledujte nás na Facebooku