Lekce 1. | autor: Ladislav Jakl

Patenty a průmyslové vzory

Kontrolní otázky

Pro úspěšné absolvování e-learningu musíte mít správně 8 z 10 níže uvedených otázek. Správně je vždy pouze jedna z možných odpovědí. V případě neúspěchu máte libovelné množství opravných pokusů.

1. Lze na základě objevu vynalézt nové léčivo?

2. Lze na objev udělit patent?

3. Kdo uděluje právní ochranu na nové odrůdy rostlin a jakou formou?

4. Které biotechnologické vynálezy lze patentovat?

5. Uveďte stručně základní práva majitele patentu a průmyslového vzoru.

6. Uveďte možnosti ochrany vynálezů a průmyslových vzorů v zahraničí.

7. Dají se chránit patentem i jiná než technická řešení problému?

8. Jaký je rozdíl mezi ochranou počítačového programu na základě autorského zákona a na základě uděleného patentu.

9. Co se rozumí pod novostí vynálezu a průmyslového vzoru?

10. Na která technická řešení je možno udělit patent?

Kontakty

E-mail: pv@mup.cz

Sledujte nás na Facebooku