Lekce 4. | autor: Zuzana de Korver

Ochranné známky

Kontrolní otázky

Pro úspěšné absolvování e-learningu musíte mít správně 8 z 10 níže uvedených otázek. Správně je vždy pouze jedna z možných odpovědí. V případě neúspěchu máte libovelné množství opravných pokusů.

1. Podat přihlášku ochranné známky je oprávněn

2. Zrušit ochrannou známku lze

3. Níže vyobrazená ochranná známka je

4. Níže vyobrazená ochranná známka je

5. V přihlášce ochranné známky

6. Subjekt, který má ochrannou známku zapsanou v rejstříku ochranných známek

7. Zápis ochranné známky platí

8. Níže vyobrazená ochranná známka je

9. Připomínky proti zápisu přihlášeného označení do rejstříku

10. Ochrannou známku lze prohlásit za neplatnou

Kontakty

E-mail: pv@mup.cz

Sledujte nás na Facebooku