Lekce 4. | autor: Zuzana de Korver

Ochranné známky

Kontrolní otázky

Pro úspěšné absolvování e-learningu musíte mít správně 8 z 10 níže uvedených otázek. Správně je vždy pouze jedna z možných odpovědí. V případě neúspěchu máte libovelné množství opravných pokusů.

1. Níže vyobrazená ochranná známka je

2. Výši správního poplatku za podání přihlášky ochranné známky upravuje

3. Ochrannou známku, která je již zapsaná v rejstříku ochranných známek, lze napadnout

4. Připomínky proti zápisu přihlášeného označení do rejstříku

5. Ochrannou známkou nemůže být

6. Zrušit ochrannou známku lze

7. Co je ochranná známka?

8. Zápis ochranné známky platí

9. Ochrannou známkou nemůže být

10. Níže vyobrazená ochranná známka je

Kontakty

E-mail: pv@mup.cz

Sledujte nás na Facebooku