Lekce 4. | autor: Zuzana de Korver

Ochranné známky

Kontrolní otázky

Pro úspěšné absolvování e-learningu musíte mít správně 8 z 10 níže uvedených otázek. Správně je vždy pouze jedna z možných odpovědí. V případě neúspěchu máte libovelné množství opravných pokusů.

1. Zápis ochranné známky platí

2. Zrušit ochrannou známku lze

3. Rejstřík ochranných známek

4. Ochrannou známku lze prohlásit za neplatnou

5. Proti přihlášce ochranné známky, která není dosud zapsaná v rejstříku ochranných známek, lze podat

6. Ochrannou známkou nemůže být

7. Ochrannou známku, která je již zapsaná v rejstříku ochranných známek, lze napadnout

8. Níže vyobrazená ochranná známka je

9. Níže vyobrazená ochranná známka je

10. Subjekt, který má ochrannou známku zapsanou v rejstříku ochranných známek

Kontakty

E-mail: pv@mup.cz

Sledujte nás na Facebooku