Lekce 2. | autor: Marek Beneš

Autorské právo

Kontrolní otázky

Pro úspěšné absolvování e-learningu musíte mít správně 8 z 10 níže uvedených otázek. Správně je vždy pouze jedna z možných odpovědí. V případě neúspěchu máte libovelné množství opravných pokusů.

1. Co je to výhradní licence?

2. Co z následujících případů je chráněný umělecký výkon?

3. Jak dlouho trvá ochrana majetkových práv autorských u autorského díla?

4. Autorem je:

5. Jaké znaky má autorské dílo?

6. Co je to volné dílo?

7. Co znamená dualita práva autorského?

8. V rámci citační výjimky lze:

9. Mezi české a slovenské kolektivní správce nepatří:

10. Které tvrzení platí pro zaměstnanecké dílo?

Kontakty

E-mail: pv@mup.cz

Sledujte nás na Facebooku