Lekce 2. | autor: Marek Beneš

Autorské právo

Kontrolní otázky

Pro úspěšné absolvování e-learningu musíte mít správně 8 z 10 níže uvedených otázek. Správně je vždy pouze jedna z možných odpovědí. V případě neúspěchu máte libovelné množství opravných pokusů.

1. Úřední licence znamená:

2. Autorské právo je:

3. Související práva s právem autorským chrání:

4. Název autorského díla:

5. Co na autorském díle chrání autorské právo?

6. Co vznikne zpracováním autorského díla?

7. Jak dlouho trvají práva výrobce zvukově obrazového záznamu?

8. Co z následujících případů je chráněný umělecký výkon?

9. Kdo si smí zhotovit bez souhlasu autora papírovou kopii autorského díla?

10. Které tvrzení platí pro zaměstnanecké dílo?

Kontakty

E-mail: pv@mup.cz

Sledujte nás na Facebooku