Lektoři

 

prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., vedoucí katedry Průmyslového vlastnictví MUP

 • 1951-1956: Ing. - VŠ strojní inženýrství 1956, Brno
 • 1971-1972: PGS průmyslové právo a licence, SVŠT Bratislava
 • 1990-1993: CSc. - vědecká hodnost kandidát ekonomických věd, VŠE Praha - Fakulta mezinárodních vztahů
 • 1998: doc. - docent pro obor mezinárodní obchod, habilitace, obhajoba před vědeckou radou Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha
 • 2005: prof. - profesor pro obor mezinárodní obchod, obhajoba před vědeckou radou Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha a vědeckou radou VŠE Praha, jmenování prezidentem ČR-květen 2005

zabývá se tématy: duševní vlastnictví, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, označení původu, autorskoprávní ochrana, logické postupy při práci s vynálezy a vzory, nekalá soutěž, závazkové vztahy v průmyslovém vlastnictví, transfer technologií, licence a převody práv k průmyslovému vlastnictví

JUDr. Marek Beneš

 • vystudoval obor právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a právní specializaci průmyslové vlastnictví na Metropolitní univerzitě Praha absolvoval půlroční studium zaměřené na duševní vlastnictví, informační a mediální právo na The John Marshall Law School v Chicagu
 • 2003–2006 pracoval v Úřadu průmyslového vlastnictví na odboru ochranných známek, poté na mezinárodním odboru a na oddělení sporných řízení
 • 2007–2012 pracoval jako právník Českého rozhlasu
 • od roku 2011 je ředitelem Metropolitní univerzity Praha
 • od roku 2013 spolupracuje s právním oddělením Českého rozhlasu externě

zabývá se právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právy souvisejícími a ochrannými známkami

profesně se zajímá zejména o oblast rozhlasového vysílání (působil jako právník Českého rozhlasu, moderátor rádia FM Plus Plzeň a rádia City Praha) a o oblast právních aspektů vysílání veřejné služby (jako právník Českého rozhlasu se účastnil právního výboru Evropské vysílací unie)

Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D.

 • ČVUT v Praze - automatizace výrobních strojů, 1969
 • UK v Praze - právnická fakulta, 1979
 • VŠE v Praze - doktorské studium, 2009
 • působí jako soudní znalec - obor patenty a vynálezy a ekonomika

profesně se zajímá zejména o oblast průmyslového vlastnictví, transferu technologií a oceňování nehmotných věcí

Mgr. Zuzana de Korver

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, obor právo
 • Institut průmyslově právní výchovy ÚPV
 • předseda rozkladové komise ÚPV

zabývá se tématy: ochranné známky, sporná řízení - ochranné známky, prosazování práv z ochranných známek

Kontakty

E-mail: pv@mup.cz

Sledujte nás na Facebooku