FAQ

Přehled nejčastějších otázek a odpovědí. Pomocí formuláře na stránce kontakt nám také můžete zaslat svůj dotaz.

1) Nevím, kolik testů v rámci e-learningu jsem již absolvoval/a, kde to mohu zjistit?

Souhrn výsledků všech Vašich testů naleznete po přihlášení do portálu pod svým profilem (Vaše jméno v pravém horním rohu stránky), kde je uvedeno, které testy jste již splnil/a a které ne.

2) Mohu e-learningový test opakovat?

Není nastaveno žádné omezení, kolikrát je možné test opakovat. 

3) Mohu vyplnit pouze jeden test v rámci e-learningu a další testy si doplnit jiné dny?

Samozřejmě, Vaše výsledky jsou uložené na Vašem profilu uživatele.

4) Budu za účast v semináři či konferenci něco platit?

Nebudete. Můžete využít jakoukoli součást tohoto projektu (seminář, konference, publikace či e-leraning) zcela bezplatně.

5) Pomůže mi absolvování kurzu pro studium na vysoké škole?

V rámci projektu V rámci projektu Raising awareness about the value of IP in the Czech Republic and Slovakia můžete bezplatně získat plnohodnotný certifikát, který je v systému celoživotního vzdělávání oceněn 3 kredity, pokud studujete nebo budete studovat na VŠ.

6) Nejde mi přihlásit se na konferenci, co dělám špatně?

Pokud se chcete přihlásit na konferenci, zaregistrujte se prosím nejprve na našich webových stránkách ("registrovat" vpravo nahoře), až poté je možné se na jednotlivé kurzy přihlásit.

7) Kdo jsou lidé, kteří mě budou učit?

Špičkoví odborníci, kteří vyučují na katedře Průmyslového vlastnictví na Metropolitní univerzitě Praha.

Kontakty

E-mail: pv@mup.cz

Sledujte nás na Facebooku